Voor wie?

Quercus is hét bureau voor talentontwikkeling dat gespecialiseerd is in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen, hun ouders en de school.

Hoogbegaafde kinderen voelen zich soms ‘anders dan anderen’. Ze hebben regelmatig andere interesses dan gemiddeld intelligente leeftijdsgenoten en ervaren soms dat anderen hun denkstappen of humor niet kunnen volgen. Ze handhaven zich in de reguliere groepen door zich aan te passen aan (verwachtingen van) anderen of zich juist af te zetten tegen anderen (of het schoolsysteem). Ze raken zo steeds verder verwijderd van hun talent en problemen komen centraal te staan. Herkenning en erkenning van hun talent is de sleutel tot het omdraaien van dit proces.

Sommige hoogbegaafde kinderen kunnen zonder problemen hun eigen weg vinden in het (school)leven, maar missen soms de uitdaging in het onderwijs. Pas als je fouten kunt en durft te maken leer je hoe je nieuwe dingen leert. Leren inzetten, doorzetten en leren je denkvermogen te sturen zijn belangrijke vaardigheden om succesvol te zijn.

Voor Quercus maakt het niet uit of een kind alleen uitdaging nodig heeft of daarnaast veel ondersteuning bij het (weer) ontdekken van zijn eigen kwaliteiten. Wij willen graag kinderen en hun ouders (en scholen) begeleiden met hun talenten de uitdaging aan te gaan en eventuele moeilijkheden te overwinnen.

Hoogbegaafd?
Quercus is gericht op het begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Hoogbegaafdheid kent in de theorie en praktijk geen vaste omschrijving, maar uit de modellen die hoogbegaafdheid beschrijven, zoals onder andere de modellen van Gagné en Heller, valt op te maken dat hoogbegaafdheid te omschrijven is als een cognitief potentieel waarbij andere factoren zoals persoonlijkheid- en omgevingsfactoren nodig zijn om tot excellente prestaties te komen. De veertien meest genoemde eigenschappen van hoogbegaafde kinderen zijn:

 • IQ boven 130;
 • snelle vroege ontwikkeling;
 • uitblinken op verschillende gebieden;
 • goed kunnen leren;
 • verbanden leggen;
 • problemen analyseren;
 • grote denksprongen maken;
 • concentreren;
 • voorkeur voor abstractie;
 • grote zelfstandigheid;
 • motivatie sterk bepalend voor interesse;
 • creativiteit;
 • perfectionisme;
 • apart gevoel voor humor.

Dit lijstje geeft een beeld van kenmerken die kunnen voorkomen bij hoogbegaafdheid. Maar ook als u bepaalde kenmerken niet herkent, kan er nog steeds sprake zijn van hoogbegaafdheid. Het bovenstaand lijstje geeft dus vaak nog geen antwoord op de vraag of uw kind of uw leerling nu mogelijk hoogbegaafd is of niet. Als u hier meer zicht op wilt krijgen kan Quercus u ondersteunen in het signaleren van hoogbegaafd bij uw kind of uw leerlingen.

Intelligentieonderzoek
De cognitieve mogelijkheden van kinderen worden vaak in beeld gebracht door middel van een intelligentietest. Een intelligentietest geeft meestal een goed beeld van de kwaliteiten en de aandachtspunten voor een kind. In samenwerking met aanvullende informatie van de ouders en eventueel de school kan het een goed vertrekpunt zijn in de begeleiding van het kind.
Signalen hoogbegaafdheid
De ontwikkeling van de kwaliteiten van hoogbegaafde kinderen laten zich echter niet altijd goed beschrijven door IQ scores. Sommige kinderen laten bijvoorbeeld op een intelligentietest niet zien wat ze kunnen. Herkent u toch veel signalen van hoogbegaafdheid? Of twijfelt u juist heel erg? Neem dan gerust contact op. Ook als uw kind geen intelligentie onderzoek heeft gehad en u signalen van hoogbegaafdheid herkent bij uw kind, bent u van harte welkom. Aan de hand van een intaketraject kunnen we dan samen bepalen of uw kind bij Quercus op zijn plek is.