Visie

In de begeleiding van hoogbegaafde kinderen staan vaak de problemen en moeilijkheden centraal. Binnen Quercus gaan we juist aan de slag met de talenten van de kinderen.

Visie

Uit ervaring weten we dat de meeste moeilijkheden minimaliseren of verdwijnen als kinderen zich (weer) bewust worden van hun kwaliteiten en ze hun creatief denkvermogen inzetten om oplossingen te bedenken. We gaan bij Quercus problemen niet uit de weg, maar maken gebruik van het talent van de kinderen om aan de aandachtspunten te werken. Zo begeleiden we ze in hun ontwikkeling naar zelfsturende autonome individuen.

De rol van de omgeving is een belangrijke factor in dit proces. Daarom vinden wij het belangrijk ouder(s)/verzorger(s) en de school bij de ontwikkeling te betrekken. De samenwerking tussen kind – ouder – school geeft het kind optimale mogelijkheden zichzelf verder te ontwikkelen.