Tarieven

Alle tarieven zijn inclusief btw.

 

 

Intakegesprek met ouder(s):

Gratis indien gevolgd door een begeleidingstraject. 20 euro per uur indien geen begeleidingstraject volgt.

Begeleiding kinderen:

 

Individuele begeleiding:

45 euro per half uur.
Inbegrepen: voorbereiding, begeleidingsmomenten met het kind, telefonisch overleg met ouder(s) en evt. school en een evaluatiegesprek na 6 begeleidingsmomenten.

Workshops:

70 euro voor 2 uur durende workshop.
Inbegrepen: voorbereiding, workshop, telefonisch overleg met ouder(s) en eventueel school en evaluatiegesprekken.

Mind your head:

10 euro per keer.

Cursus Leer leren:

395 euro voor 10 lessen van 1,5 uur.
Materiaalkosten 59,- euro (werkboek, Purple Monkey mindmapblok, Stabilo mindmapstiften, jongleerballen, boek Leer Leren van John Cliteur en de dubbel CD Braintunes)

Begeleiding van ouders:

 

Cursus Hoogbegaafdheid

5 bijeenkomsten van 2 uur voor 190 euro pp, 2 personen voor 320 euro.

Cursus HB intensief

Een midweek op locatie inclusief overnachtingen. Prijs op aanvraag.

Informatie en ervaringen ouder(s)/verzorger(s):

5 euro per persoon (1,5 uur)

Uitleg intelligentie onderzoek

90 euro (1 uur)

Evaluatie begeleidingstraject

Deze kosten zijn verwerkt in het bedrag van de individuele begeleiding of workshop. Hier zijn dus geen extra kosten aan verbonden.

Arrangement: -Hoogbegaafd en nu?

Bespreken uitslag IQ test met de ouders (1 uur) en vertaalslag naar school (1 uur): 150 euro. Indien het kind daarna een begeleidingstraject gaat volgen (workshops of individueel): 120 euro (exclusief reiskosten )

Begeleiding van scholen:

Quercus levert op scholen maatwerk. Na een vrijblijvend gesprek over de begeleidingswens van de school wordt er een prijsopgave aangeboden.

 

Arrangement: – Hoogbegaafd op school

In samenwerking met school een leerstofplan opstellen en bespreken van de aandachtspunten in het onderwijs. Twee contactmomenten met school (inventarisatie- opstellen leerstofplan- bespreken leerstofplan- evaluatie na 6 weken). 180 euro (exclusief reiskosten).

Reiskosten:

30 eurocent per kilometer

Reistijd:

Gratis tot een afstand van 35km enkele reis. Overige afstanden op aanvraag.

Indien uw financiële situatie te beperkt is om goede begeleiding te kunnen betalen, neemt u dan even contact met ons op.

Een gemaakte afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd. Een vergeten of niet-afgezegde afspraak wordt volledig in rekening gebracht.