Over Ons

Quercus, bureau voor talentontwikkeling is opgericht door Fanny Kok.
Fanny is opgeleid tot ‘Specialist hoogbegaafdheid’ en ‘Specialist Gifted Education’.

De opleiding tot specialist hoogbegaafdheid volgde zij bij Antoinette van Halem (Psycholoog/pedagoog/onderwijskundige gespecialiseerd in begeleiding van hoogbegaafde kinderen) . In de vele praktijkgerichte cursussen heeft zij hier de kennis en vaardigheden opgedaan om hoogbegaafde kinderen en hun ouders en leerkrachten te begeleiden de kwaliteiten van de kinderen tot bloei te laten komen.

De opleiding tot ‘ Specialist Gifted Education’ van de ECHA (European Counsel for High Ability) heeft zij gevolgd en succesvol afgerond bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (Radboud Universiteit Nijmegen). Deze opleiding heeft haar een stevige wetenschappelijke achtergrond
meegegeven voor het werken in de praktijk.

Oorspronkelijk is Fanny opgeleid als wetenschapper en als leerkracht voortgezet onderwijs. Ze heeft haar praktijkervaring met hoogbegaafde kinderen opgedaan in het onderwijs als leerkracht in een plusgroep van het basisonderwijs. Deze plusgroep heeft zij samen met Marian Hoekstra vormgegeven in samenwerking met Antoinette van Halem. Door deze samenwerking is een uniek concept ontwikkeld waarin de kwaliteiten van de kinderen centraal staan en moeilijkheden overwonnen worden. Tevens heeft zij in dezelfde periode gewerkt als Specialist hoogbegaafdheid binnen stichting Sophia in Hendrik Ido Ambacht. Ze heeft als zodanig veel ervaring opgedaan in het vertalen van kennis over hoogbegaafdheid naar de dagelijkse schoolpraktijk.

 

Quercus
Het woord quercus is afkomstig uit het Latijn en betekent eik . In de Franse zon midden in de Auvergne staat een bijzondere eik die een belangrijke rol heeft gespeeld in mijn leven.
Antoinette van Halem was mijn grote inspirator en coach. Zij leerde mij alles over hoogbegaafdheid en deelde haar visie in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Haar eik in Frankrijk beschouwde ze als haar boom der wijsheid. Het was de plek waar ze het liefst was. In Frankrijk bij de boom kwam de inspiratie, het enthousiasme en de bevlogenheid als vanzelf. Daar kreeg ik het gereedschap, de kracht en de liefde om mij verder te ontwikkelen tot wie ik nu ben.

25 oktober 2012 is Antoinette van Halem overleden. In onze laatste gesprekken vroeg ze mij of ik haar gedachtegoed en haar visie verder wilde voortzetten. Haar vraag was de basis voor deze praktijk. Vanuit haar visie wil ik kinderen, ouders en scholen begeleiden hun kwaliteiten te ontdekken en te waarderen. Zodat de kinderen net zo stevig op de wereld staan als die eik in Frankrijk en hun wijsheid (weer) durven uitstralen.

 

Het logo van Quercus is een Triquetra.

Een Triquetra (driehoek) is een Keltisch symbool dat verwijst naar een drie-eenheid. Het zijn drie in elkaar grijpende halve cirkels. Het getal drie had voor de Kelten een zeer symbolische betekenis. Veel opvattingen en ideeën van de Kelten zijn verloren gegaan in de loop der eeuwen, maar vaak wordt aangegeven dat het gaat om de drie eenheid geboorte, leven en dood of Verleden, heden, toekomst. De drie halve cirkels zouden drie eikenbladeren voorstellen. De eik werd door de Kelten gezien als een heilige boom. De cirkel rondom symboliseert oneindigheid en bescherming.

Het blijft voor ons gissen naar de werkelijke betekenis omdat die in de historie verloren is gegaan. Maar de symboliek van de Kelten past heel mooi bij de zorg en visie van deze praktijk. De Triquetra staat in deze praktijk onder andere symbool voor de drie-eenheid: kind-ouders-school. Deze drie zijn onlosmakelijk verbonden als het gaat om het begeleiden van hoogbegaafde kinderen.