Opstellen leerstofplan

Om goed aan te sluiten bij de mogelijkheden van de hoogbegaafde leerling is het belangrijk voor de leerling een leerstofplan te schrijven. 

Hierin wordt beschreven welke aandachtspunten uit het intelligentie onderzoek belangrijk zijn voor de schoolsituatie en welk leerstofaanbod (incl. verrijkingsmaterialen) past bij het intelligentie profiel van het kind.
In samenwerking met de leerkracht wordt een leerstofplan geschreven dat past bij de leerstijl en kwaliteiten van het kind en wat hanteerbaar is in de klassensituatie waar het kind zich in bevindt.