Evaluatie begeleidingstraject

Als een leerling een begeleidingstraject volgt bij Quercus, dan stellen wij uw aanwezigheid bij de evaluatiemomenten erg op prijs.

Daarnaast is er gelegenheid vragen te stellen over uw leerling. Bij een goede samenwerking kan het kind zich beter ontwikkelen!