Begeleiding van scholen

Scholen staan voor de uitdaging een passend leerstofprogramma te bieden aan de hoogbegaafde leerling. Hoogbegaafde leerlingen hebben een andere onderwijsbehoefte dan (boven)gemiddelde leerlingen. Het ‘plusaanbod’ uit de methodes is niet voldoende om deze leerlingen uit te dagen. Maar wat is goede verrijking eigenlijk?

Er zijn grote verschillen tussen hoogbegaafde leerlingen. Hoogbegaafde leerlingen met sterke verbale kwaliteiten vragen bijvoorbeeld een andere aanpak dan hoogbegaafde leerlingen met vooral performale kwaliteiten. Wat kun je als school deze leerlingen aanbieden? En wat kun je eigenlijk doen voor onderpresteerders?

Wilt u als leerkracht of school ondersteuning bij het bieden van een passende leeromgeving voor hoogbegaafde leerlingen neem dan contact met ons op. Naast de genoemde vormen van ondersteuning op deze site bieden wij ook maatwerk.