Evaluatie begeleidingstraject

Als uw kind een begeleidingstraject volgt bij Quercus, dan willen wij graag na een aantal bijeenkomsten met u evalueren welke ontwikkeling uw kind doormaakt.

Hier zijn geen extra kosten aan verbonden, deze zijn opgenomen in het bedrag dat u betaalt voor het begeleidingstraject.