Workshops (begeleiding op maat en uitdaging)

In de workshops verkennen kinderen in een groepje (maximaal 5 deelnemers) de grenzen van hun mogelijkheden en (her)ontdekken ze hun creatief denkvermogen. Ze krijgen gereedschappen aangereikt om hun zelfbewustzijn te vergroten en hun creatief denkvermogen te ontwikkelen. Zo worden moeilijkheden en problemen omgebouwd naar mogelijkheden en uitdagingen.

Voor wie?

De workshops zijn geschikt voor alle (verbaal en/of performaal) hoogbegaafde kinderen met een begeleidingsvraag, die in staat zijn in een groepje te functioneren. Voor kinderen die wat meer uitdagingen hebben met sociale processen in groepen is de individuele begeleiding geschikter. Mocht u twijfels hebben of uw kind kan deelnemen neem dan gerust contact op.

Er zijn tien workshops per jaar, dus ongeveer één keer per maand. Gezien het ontwikkelingstraject kan uw kind geen losse workshops volgen. U schrijft uw kind in voor een half jaar (5 workshops). Na vijf workshops is er een evaluatiemoment waarna u beslist of uw kind de workshops blijft volgen. Bij dit evaluatiemoment met de ouders zijn ook de leerkrachten van het kind van harte welkom.

Soorten workshops

Workshop Toolz (Basisonderwijs)
De workshop Toolz (Talent Ontdekken en Ontwikkelen, Leer Zelfsturend) is geschikt voor alle hoogbegaafde kinderen van groep 3 t/m 8 in het basisonderwijs. De groep wordt zo samengesteld dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Binnen de groep wordt elk kind individueel begeleid in zijn of haar ontwikkeling.

Workshop Peers (Voortgezet onderwijs)
In een informele sfeer samen praten en aan de slag met jezelf. Ontdek wie je bent, wat je kunt, wat je wilt en hoe je leert. De inhoud van de workshop wordt mede gevormd in samenwerking met de deelnemers (bv. leren leren, motivatie, zelfvertrouwen, perfectionisme, faalangst).